Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η Αγωνιστικη ΛΟΦΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΑΡΗΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  REPO
       
2η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΡΗΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  REPO  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
       
3η Αγωνιστικη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΑΡΗΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  REPO
       
4η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΑΡΗΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  REPO  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
5η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  REPO
       
6η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  REPO  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
       
7η Αγωνιστικη ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΑΡΗΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  REPO
       
8η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  REPO  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
9η Αγωνιστικη ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΑΡΗΣ  -  REPO
       
10η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΡΗΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  REPO  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
       
11η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  REPO
       
12η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΛΟΦΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  REPO  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
       
13η Αγωνιστικη ΛΟΦΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΑΡΗΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  REPO
       
14η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  REPO  -  ΛΟΦΟΣ
       
15η Αγωνιστικη ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΑΡΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  REPO
       
16η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΑΡΗΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  REPO  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
       
17η Αγωνιστικη ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΡΗΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  REPO
       
18η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  REPO  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
       
19η Αγωνιστικη ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΑΡΗΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  REPO
       
20η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΛΟΦΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  REPO  -  ΑΡΗΣ
       
21η Αγωνιστικη ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΛΟΦΟΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΡΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100  -  REPO
       
22η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100
  ΛΟΦΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΑΡΗΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  REPO  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ