Β' ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστικη ΔΟΞΑ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΑΡΓΩ
       
2η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΔΟΞΑ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
       
3η Αγωνιστικη ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΑΡΓΩ
       
4η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
       
5η Αγωνιστικη ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΡΓΩ
       
6η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΑΕΤΟΣ
       
7η Αγωνιστικη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΡΓΩ
       
8η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
9η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΑΡΓΩ
       
10η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΑΡΙΩΝ
       
11η Αγωνιστικη ΔΟΞΑ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΡΓΩ
       
12η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΔΟΞΑ
       
13η Αγωνιστικη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΑΡΓΩ
       
14η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
       
15η Αγωνιστικη ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΑΕΤΟΣ  -  ΑΡΓΩ
       
16η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
       
17η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  -  ΔΟΞΑ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΟΛΕΘΡΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΡΓΩ
       
18η_Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΔΟΞΑ  -  ΑΕΤΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΡΓΩ  -  ΟΛΕΘΡΟΣ