Α' ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστικη ΠΟΑΛ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
2η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
       
3η Αγωνιστικη ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
4η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
       
5η Αγωνιστικη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
6η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
7η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
8η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
       
9η Αγωνιστικη ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
10η Αγωνιστικη ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΟΑΛ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
       
11η Αγωνιστικη ΠΟΑΛ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
12η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΠΟΑΛ
       
13η Αγωνιστικη ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
14η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΟΑΛ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
       
15η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΠΟΑΛ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
16η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΠΟΑΛ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
       
17η_Αγωνιστικη ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΑΧΕΛΩΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΠΟΑΛ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
18η Αγωνιστικη ΑΧΕΛΩΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΟΑΛ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ