Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - FRIENDS
  ΑΕΤΟΣ - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΚΟΣΜΟΣ
  ΡΕΠΟ - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΡΗΣ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
2η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΘΗΣΕΑΣ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  FRIENDS - - ΑΕΤΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΡΕΠΟ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
       
3η Αγωνιστικη ΑΣΤΕΡΑΣ 1 - 8 ΑΡΗΣ
  ΑΕΤΟΣ 5 - 0 ΘΗΣΕΑΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 3 - 1 FRIENDS
  ΡΕΠΟ - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ 3 - 4 ΚΟΣΜΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. 2 - 7 ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
4η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ 0 - 7 ΑΕΤΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. 3 - 0Α/Α ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΘΗΣΕΑΣ 1 - 0 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  FRIENDS - - ΡΕΠΟ
  ΑΣΤΡΑΠΗ 0 - 0 ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 4 - 0 ΚΟΣΜΟΣ
       
5η Αγωνιστικη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 2 - 1 ΑΡΗΣ
  ΑΕΤΟΣ 3 - 1 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΡΕΠΟ - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ 2 - 0 FRIENDS
  ΚΟΣΜΟΣ 3 - 4 ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
6η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΡΕΠΟ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. 1 - 3 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 4 ΑΕΤΟΣ
  ΘΗΣΕΑΣ 1 - 1 ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  FRIENDS 6 - 6 ΚΟΣΜΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 0 - 0 ΑΣΤΡΑΠΗ
       
7η Αγωνιστικη ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΑΡΗΣ
  ΡΕΠΟ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - FRIENDS
  ΑΕΤΟΣ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
8η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΚΟΣΜΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΡΕΠΟ
  ΑΕΤΟΣ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΘΗΣΕΑΣ - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - FRIENDS
       
9η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΑΡΗΣ
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΡΕΠΟ - - ΑΕΤΟΣ
  FRIENDS - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
10η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - FRIENDS
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΚΟΣΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΡΕΠΟ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΘΗΣΕΑΣ
       
11η Αγωνιστικη ΘΗΣΕΑΣ - - ΑΡΗΣ
  FRIENDS - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΑΕΤΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΡΕΠΟ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
12η Αγωνιστικη ΘΗΣΕΑΣ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  FRIENDS - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΑΕΤΟΣ
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΡΕΠΟ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΑΡΗΣ
       
13η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - ΑΡΗΣ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΑΕΤΟΣ - - FRIENDS
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΡΕΠΟ - - ΚΟΣΜΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
14η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΘΗΣΕΑΣ - - ΑΕΤΟΣ
  FRIENDS - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΡΕΠΟ
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
       
15η Αγωνιστικη ΑΕΤΟΣ - - ΑΡΗΣ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΡΕΠΟ - - FRIENDS
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
16η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - ΑΕΤΟΣ
  ΘΗΣΕΑΣ - - ΡΕΠΟ
  FRIENDS - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΚΟΣΜΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
       
17η Αγωνιστικη ΡΕΠΟ - - ΑΡΗΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΑΕΤΟΣ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΚΟΣΜΟΣ - - FRIENDS
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
18η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - ΡΕΠΟ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΘΗΣΕΑΣ - - ΚΟΣΜΟΣ
  FRIENDS - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΑΕΤΟΣ
       
19η Αγωνιστικη ΚΟΣΜΟΣ - - ΑΡΗΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΡΕΠΟ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΑΕΤΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΘΗΣΕΑΣ
  FRIENDS - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
20η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - ΚΟΣΜΟΣ
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΕΤΟΣ - - ΡΕΠΟ
  ΘΗΣΕΑΣ - - FRIENDS
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
       
21η Αγωνιστικη FRIENDS - - ΑΡΗΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ - - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΚΟΣΜΟΣ - - ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ - - ΑΕΤΟΣ
  ΡΕΠΟ - - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
  ΘΗΣΕΑΣ - - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
22η Αγωνιστικη ΑΡΗΣ - - ΘΗΣΕΑΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. - - FRIENDS
  ΑΣΤΕΡΑΣ - - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΕΤΟΣ - - ΚΟΣΜΟΣ
  ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - - ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ - - ΡΕΠΟ