Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΠΑΟΚ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
2η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΠΑΟΚ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
       
3η Αγωνιστικη ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΠΑΟΚ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΑΡΙΩΝ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
4η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΑΟΚ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
       
5η Αγωνιστικη ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΑΟΚ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
6η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΠΑΟΚ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
       
7η Αγωνιστικη ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΠΑΟΚ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
8η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΑΡΙΩΝ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΑΟΚ
       
9η Αγωνιστικη ΠΑΟΚ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΡΙΩΝ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
10η Αγωνιστικη ΠΑΟΚ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
       
11η Αγωνιστικη ΑΡΙΩΝ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΠΑΟΚ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
12η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΑΟΚ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΡΙΩΝ
       
13η Αγωνιστικη ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΠΑΟΚ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
14η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΠΑΟΚ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
       
15η Αγωνιστικη ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΠΑΟΚ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
16η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΠΑΟΚ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
       
17η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ_ΜΠ.  -  ΚΟΡΟΙΒΟΣ
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  -  ΑΡΙΩΝ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ
  ΠΑΟΚ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
18η Αγωνιστικη ΚΟΡΟΙΒΟΣ  -  ΠΑΟΚ
  ΑΡΙΩΝ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ_ΜΠ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
  ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  -  ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ