Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
2η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
       
3η Αγωνιστικη ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
4η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
       
5η Αγωνιστικη ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
6η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
       
7η Αγωνιστικη ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
8η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
       
9η Αγωνιστικη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
10η Αγωνιστικη ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
       
11η Αγωνιστικη ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
12η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
       
13η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
14η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
       
15η Αγωνιστικη ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
16η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
       
17η Αγωνιστικη ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  -  ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.  -  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ
  ΟΛΥΜΠΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
18η Αγωνιστικη ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ
  ΑΣΤΡΑΠΗ  -  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ.  -  ΔΟΞΑ ΠΕΡ.
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΟΛΥΜΠΟΣ