ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

- Πρόεδρος:
Τσιριμιάκος Καίσαρ
 - Α' Αντιπρόεδρος:
Παπαχρήστου Παναγιώτης
- Β' Αντιπρόεδρος:
Μανωλίτσης Φίλιππας
- Γεν.Γραμματέας:
Πιερουλίδης Σπύρος
- Αναπλ. Γεν.Γραμματέας:
Βασιλειάδης Βασίλης 
- Ταμίας:
Ράλλης Δημήτρης
- Αναπλ. Ταμίας:
Κοντάρης Χρήστος
- Ειδ.Γραμματέας:
Λιάπης Ανδρέας
- Μέλος:
Δημακόπουλος Γιάννης